Qua đời sống và huấn từ của Đức Cha Lambert de la Motte và Cha Đồng Sáng Lập Bênađô Bùi Khải Hoàn, Dòng Trinh Vương nhận định linh đạo của Dòng là Tinh Thần Thơ Ấu Thiêng Liêng Phúc Âm như Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa và Con Mẹ Maria, đã dậy và làm gương. Chúa Kitô đã dùng Thánh Giá và Mẹ Maria để thực hiện lối sống con phó thác nơi Cha Trên Trời hầu cứu độ nhân loại nên Thánh Giá và Mẹ Maria cũng là hai phương thế riêng biệt mà các Nữ Tu Trinh Vương phải chú trọng để thể hiện tinh thần Thơ Ấu Thiêng Liêng.

Hai vị thánh mà Cha Đồng Sáng Lập Bênađô giới thiệu như là hai vị hướng dẫn tinh thần của Hội Dòng là Thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su, gương mẫu của Tinh Thần Thơ Ấu Thiêng Liêng và Thánh Louis Maria Grignion de Montfort với Lòng Tôn Sùng Hoàn Hảo Đức Mẹ.

Liên Lạc | Việc Tông Đồ | Tâm Linh| Ơn Gọi | English
3815 Westminster Place, St. Louis, MO 63108 * cmrvocation@yahoo.com * (314) 371-1294

 

 

Home - Sisters of Mary Queen Nhà - Dòng Trinh Vương Nhà - Dòng Trinh Vương Lời Giới Thiệu Hình Ảnh Việc Tông Đồ Liên Lạc Ơn Gọi Spirituality - Sisters of Mary Queen