Dòng Trinh Vương là Dòng hoạt động tông đồ, dấn thân đảm nhận những công tác cần theo nhu cầu của giáo hội địa phương và thích hợp với khả năng của các chị em. Vì đời sống tông đồ thuộc bản chất của Dòng nên mọi sinh hoạt trong đời sống tu trì của chị em phải thấm nhuần tinh thần tông đồ và mọi hoạt động tông đồ của chị emphải phản chiếu sự thánh hiến tu trì.
Hiện dòng có các chị em hoạt động trong các lãnh vực về: mục vụ giáo xứ, giới trẻ, giáo dục, y tế, và bác ái xã hội.

     
Liên Lạc| Việc Tông Đồ | Tâm Linh| Ơn Gọi | English
3815 Westminster Place, St. Louis, MO 63108 * cmrvocation@yahoo.com * (314) 371-1294

 

 

Home - Sisters of Mary Queen Nhà - Dòng Trinh Vương Nhà - Dòng Trinh Vương Lời Giới Thiệu Hình Ảnh Việc Tông Đồ Liên Lạc Ơn Gọi Home - Sisters of Mary Queen